Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/26

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
24

weeloomade ja taimede juures uurimisi toime tahetakse panna ja 3) tegelise otstarbega, kui näit. kalu tahetakse kunstlisel teel kaswatada. Wesi peab a-s tihedasti wahetatud saama, mida harilikult kraanide ehk wäikese gaasimotori abil toimetatakse. Kaswawad aga a-s taimed, siis wõib harwemini wett wahetada. Kui a-s kahepaikseid loomi hoitakse, nagu tritonisid, siis paigutatagu keset a-i kaljusarnane kiwi ehk muu asi, kuhu loom wahete wahel õhku wõib käia sisse hingama. Kõige paremad toiduained akwariumi-loomadele on: kuiw liha ja sipelgate munad. Noori kalapoegi ei tohi ialgi leiwasisuga toita. Kõige kohasem soojus a.-loomadele on harilik toasoojus.

A la baisse (Pr. k., l. a la bäss), raha- ja wäärtpaberite langemine.

Alabama, 1) riik P.-A. Ühisriikides, 135,363 rkm. suur, 1,520,000 in. Päälinn: Montgomery. — 2) jõgi Põhja-Amerikas, tuleb Alleghany-mägestikust, jookseb Mexiko lahte; 1015 km. pikk.

Alabaster, 1) tihe, sõmerline, läbipaistew, kollakas-hall, punakas wõi ka koguni walge, pehme gipsi-tõugu mineral, tarwitatakse waaside, kujude ja teiste ehteasjade walmistamiseks. 2) Kunstlikult walmistatud a. on põletatud gips, mis weega segatult kõwaks on angunud. Seda tarwitatakse niisamuti nagu päris a-t kujude ornamentide ja ehte-asjade walmistamiseks. Saadakse, kui 1 osa põletadud gipsi 2—212 osa weega segatakse. Angumine sünnib 1—2 minuti jooksul. Et angumise kiirust takistada, lisatakse gipsi-segule liimi juurde, mis alabastri kõwadust, läbipaistwust ja marmorisarnadust suurendab. Indigo, mangankaliumi ja teiste wärwide juurdelisamisega tarwitatakse a-t ka teiste kunstkiwide walmistamiseks. Iseäranis ilusa wäljanägemise ja kõwaduse saab a., kui talle maarjajääd juurde lisatakse.

Ala Dagh, mäe-ahelik Türgi Armenias, on kuni 3519 m. kõrge.

Alaealised kurjategijad, 10—17 aastased isikud, kes kuriteos süüdlased on. 18. aastasaja lõpul hakati neid wangistamise asemel parandusmajades kinni hoidma.

Alagôas, Brasilia riik, 58,491 rkm. suur, 460,000 in. Päälinn: Maceió.

Alagos, kustunud tulepurtskaw mägi Kaukasias, Eriwani kub., 4364 m. kõrge.

A la hausse (Pr. k., l. a la ooss, „kõrgesse“), raha- ja wäärt-paberite tõusmine.

Alais (l. alee), Prantsuse tööstuse-linn Gardoni jõe pahemal kaldal; 25,000 el.

Alamannid, Germani tõugu rahwas, elas 3. aastasajal Rhein’i, Main’i ja Donau wahel.

Alandi saared, wt. Ahwenamaa.

Alanid, Skyti tõugu rahwas, elas Kaukasia mägestikust põhjapool. Üks osa neist ühines hunnidega, teine osa läks (409) ühes suevide ja wandalidega Hispaniasse.

Alarcon, Pedro Antonio de (1833—91), Hispania luuletaja.