Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/25

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
23

(klaaside) omadus, walgeid walgusekiiri kokku hoida, nii et need üksikuteks wärwideks ei jagune. Niisugused prismad (klaasid) wõi linsed (läätsad) on kroon- ja flint-klaasist walmistatud.

Akromatiline (Gr. k.), wärwita, ilma wärwi-ringideta.

Akromatopsia (Gr. k.), wärwipimedus. Niisugune nähtus, kui inimene kõiki wärwisid eht ainult mõnda wärwidest ei näe.

Akropolis (Gr. k.), wanaaegsetes Greeka linnades kindlustatud jagu; iseäranis kuulus oli Athena akropolis.

Akróstichon (Gr. k.), salmik, mille üksikute ridade algtähed kokkulugedes sõna ehk lause sünnitawad.

Aksákow, 1) Sergei Timofejewitsch (1791—1859), Wene kirjanik. Tema tähtsamad tööd, mida iga haritud Wenelane tunneb, on: „Perekonna ajalugu“ ja «Bagrowi pojapoja lapse-aastad“. 2) Konstantin Sergejewitsch (1817 kuni 1860), Wene rahwusmeeleliste (slawofilide) juht. 3) Iwan Sergejewitsch (1823—1886), Konstantin Sergejewitschi wend. Oli oma wenna surma järele Wene rahwusmeelsete juhataja ja pää; hiilgaw kõnemees ja awaliku-elu tegelane.

Akt (Lad. k.), 1) tegu, tegewus, talitus; 2) järk (näitemängus); 3) ametlik paber, milles kohtu-asi üleskirjutatud ja mille järel siis kohus asja otsustab.

Aktinometer (Gr. k. kiirtemõõtja), riist, a) mille abil päikese-kiirte soendamise-jõudu mõõdetakse; b) millega seda päikese-kiirte soojuse-määra mõõdetakse, mis asjadest ja ollustest ilmaruumi lahkub.

Hariduse sõnaraamat Aktinometer.png

Aktinometer.

Aktiva ja Passiva (Lad. k.), warandus ja wõlg (äriraamatute järel).

Aktsia-selts, äri- wõi kaubanduseselts, mille põhjuskapital liikmete osarahadest ehk aktsiatest koos seisab. Iga liige wastutab seltsi kohustuste eest üksi selle wõrra, kui palju tal aktsiaid on. Aktsionär, aktsia omanik. — Aktsiis, kaudne kroonumaks, mida mõnede asjade, nagu: suhkru, tubaku, tuletikkude, pärmi, wiina, petroleumi jne. päält wõetakse.

Aknometer, riist millega kuulamise terawust katsutakse; tarwitatakse ka kurtoleku suuruse mõõtmiseks.

Akustika (Gr. k.), kõla õpetus.

Akwarium. Nõnda nimetatakse weega täidetud ruumi, mis klaasist ehk muust materjalist tehtud on ja milles elawaid loomasid ehk taimesid hoitakse. A.-i tarwitatakse: 1) ilustuse jaoks, 2) teadusliku otstarbega, kui