Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/28

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
26

jaanuaril 1229 Riias; asutas 1201 Riia linna ja 1202 mõõgawendade rüütliordo; tõsteti 1206 Saksa riigi-würstiks.

Albigensid, usulahk XII—XIII aastasajal Lõuna-Prantsusemaal. Nad oliwad tähelepanemise wäärt oma lihtsa, tagasihoidliku ja wooruslise elu pärast. Paawst Innocentius III. kuulutas nende wastu risti-sõda, mis krahw Simon Montfordi juhatusel (1209—29) ette wõeti. Selles sõjas hukati umbes 25 tuhat inimest ära.

Albinismus, wärwi-olluse (pigmenti) puudus inimeste ja elajate keha nahas, mille tagajärjel nahk ja juuksed walged on.

Albion, Suur-Britannia (Inglisemaa) wanaaegne nimi.

Albit, walget karwa päewakiwi (mineral).

Alboin, longobardide kuningas, walitses 561 Pannonias, häwitas 566 gepidide riigi. Wõttis gepidide kuninga tütre Rosamunde omale naiseks. Läks 568 oma wäega Põhja-Italiasse ja põhjendas sinna „longobardide riigi.“ Tapeti oma abikaasa toimel 573.

Albow, Mihail Nikolajewitsch, snd. 1851, praeguse aja Wene kirjanik. Tema tähtsamad tööd on: „Arutegemise päew“, „Papi mantel“, „Waenelaps“.

Albumin, munawalge; saadakse kanamunadest ja werest.

Albuquerque (l. albukerke), Alfonso d’ (1452—1515), Portugalia asekuningas Indias 1508—15, wõitis Goa, Malabar’i, Ceylon’i, Sunda saared ja Ormus’e.

Alcalde (Hisp. k.), kohtunik.

Alcarraza (Hisp. k., l. alkarraasa, „jahutaja“), walge, sawist pudel, mille abil Lõuna-maadel joogi-wesi jahe ja wärske hoitakse.

Hariduse sõnaraamat Alcarraza.png

Alcarraza.

Alcoy, Hispania linn Alicante maakonnas; 32,000 el.; paberitööstus.

Alcedo ispida, wt. jäälind.

Alchemilla vulgaris, wt. põimuleht.

Alcuin (736—804), Karl Suure sõber ja nõuu-andja, asutas koolisid Karl Suure riigisse; 796 saadik kloostri esimees Tours’is.

Aldehyd, wärwita, iseäralise lõhnaga wedelik; sulab wees, eeteris ja alkoholis, aurab ruttu ära ning kaob 21 graadi sooja käes; tarwitatakse anilini-wärwide walmistamise juures. Õhu käes imeb ta hapnikku enesesse ja muutub äädikahappeks. Tema omakaal on 0,8.

Aldermann, linna-nõuukogu liige Inglisemaal ja P.- A. Ühisriikides; rae-isand.

Aldershott (l. ooldrshot), Inglise linn Hampshire krahwikonnas; 31,000 el.

Aldrich (l. oldritsh), Thomas