Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/31

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
29

Tema Walitsuse aeg on tähtjas seaduseraamatu kokkuseadmise ja kirikuraamatute parandamise poolest, mille tagajärjel usu lahkuminek tuli. Tema walitsuse ajal tuliwad riigis mitmesugused segadused ja mässud ette, nõnda Nowgorodi ja Pihkwa mässud, mis peagi maha suruti. Pääleselle oli weel 1648 Moskwas mäss ja Wolga kallastel; Lõuna-Wenemaad ähwardas kasakate hetman Stenka Rasin oma mässusalgaga. Kõigist nendest mässudest ja segadustest saadi aga õnnelikult jagu.

Aleksei Petrowitsch, Wene keisri Peter Suure wanem poeg, snd. 1690; oli oma isa uuenduste wastu õige waenuline ja seisis sellepärast siis isa wiha all. Suri äkitselt 1718 wangikojas.

Aleksia (Gr. k.), lugemise, eht üleüldse kirja- ja trükitähe arusaamise wõime kaotamine.

Aleksin, kreisilinn Tula kubermangus; umbes 5000 el.

Aleman (1550—1610), Hispania romanikirjanik. Kirjutas kelmi-romani „Guzman de Alfarache.“

Alembert (l. alangbäär), Jean le Lerond d’ (1717—83), kuulus Prantsuse arwuteadlane, oli ühes Diderot’iga Prantsuse „encyklopedia“ wäljaandja.

Aleshki, kreisilinn Tauria kubermangus, Dnjeprowski kreisis; umbes 9000 el.

Aleuti saared, salk tulepurtskawaid saarekesi (arwu poolest 140—150) Behringi meres. Nad algawad Alaska maaninalt ja ulatawad kuni Kamtschatka poolsaareni; 16,600 rkm. suured, 3000 in. — Behringi ülesleitud 1728. — Wene walitsus andis nad 1867 P.-A. Ühisriikidele.

Alewik. Uute alewikkude asutamiseks on tarwis, et neli ehk enam usalduse-wäärilist kaupmeest, kellel tarwilik kapital peab olema, sääl wähemalt 6 aastat järgimööda kaubelda kohustawad. Neile antakse siis luba kauplemise-küla ehk alewikku (посадъ) asutada. Sarnased kauplemise-kohad (слобода) on nendesamade seaduste all kui alewikud, kuni nad alewite ehk linnade õigused saawad. Iga sarnase alewiku asutamiseks on kubermangu walitsuse luba tarwis.

Alewipoeg. „Kalewipoja“ lugulaulus nimetatakse A.-a ikka ühes Olewi- ja Sulewipojaga. Nende sugu on tume ja tundmata. Kas nad sugulased ehk muidu sõbrad oliwad, sellest ei kõnele rahwalaul lähemalt.

Alfenid ehk melchior, metallide segasulatis, milles 62% waske, 20% tsinki ja 18% nikkelt on.

Alfieri, Vittorio, krahw (snd. 1749 sr. 1803), Italia näitemängude kirjutaja. Kirj. 21 kurbmängu.

Alfons, 1) A. XII., Hispania kuningas 1874—85. — 2) A. XIII., praegune Hispania kuningas, snd. 1886, hakkas 1902 walitsema.

Alfred Suur (849—901), Inglise kuningas 871 saadik; ühendas peaaegu terwe Inglisemaa oma walitsuse alla; andis häid seadusi, korraldas kohtupidamise korda, asutas koolisid.

Alfurid, Celebes’i ja Molukki saarte elanikud.