Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/33

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
31

alune kuritöö kordasaatmise ajal kogunisti teisel kohal on olnud. Sellest järgneb siis, et kaebtusealusel täiesti wõimata oli teatud kuritööd korda saata.

Alicante, Hispania linn Wahemere ääres, ilusa sadamaga; 50,000 el.; kuulus oma marjawiina (weini) poolest.

Alidade (Ar. k.), maamõõtmise juures tarwitataw riist, millega asja seisukohta joonistusesse ära tähendatakse. A. on harilikult metallist joonelaud (liinial), millele kummagisse otsa wäikene metallist tahwel püstiloodis on kinnitatud. Igale tahwlile on püstilõhe sisse lõigatud, mida dioptriks nimetatakse. Ühe tahwli lõhe on päält kitsas ja alt lai, teise — päält lai ja alt kitsas, näit. nii △▽; iga lõhe keskkohta on peenikene juuksekarw püstiloodis pingule tõmmatud. Keset metalljoonelauda on wesilood. Tarwitamise juures pööraratakse a. nõndakaua, kuni määrataw punkt mõlemate juuksekarwaga ühe joone pääl on.

Hariduse sõnaraamat Alidada.png

Alidada.

Alighieri, wt. Dante.

Alimentation (Lad. k., l. alimentatsion), elatamine, toitmine.

Aliment (Lad. k.), elatamise kulu.

A linea (Lad. k.), uus rida.

Alioth, teisest suurusest taewatäht, millel Eestikeeles nimeks ais. Ta on suure wankri tähesalgas Mizari (härja) ja rataste wahel.

Alismaceae, konnakaswud; wäiksed wees kaswawad üheidulised taimed.

Alitsarin, wärwiaine, mida ennemalt Lääne- ja Lõuna-Europas kaswawa taime (rubia tinctorum ja tema sugulaste) juurtest saadi, nüüd aga kunstlisel teel kiwisöe saadusest (produktist), antratsenist, wälja aetakse. A. abil saadakse punaseid, siniseid ja lilla-wärwisid. A. on meile kõige tuttawam alitsarin tindi nime all. A. tinti saadakse, kui 42 osa tindi pähkleid ja 3 osa krappi suurema hulga wee sees nii ära keedetakse, et 120 osa keedist järele jääb; keedisele lisatakse 1,2 osa weewlihapu indigot, 5,2 osa rauawitrioli ja 2 osa äädikahapu rauda juurde ja kurnatakse segu hästi läbi.

Alkalid (lehelised), alkali-metallide ühendused 1) hapnikuga (oxydid) ehk 2) hapniku ja wesinikuga (hydradid). A. on põletaw, s. o. nad põletawad inimese ja elajate naha ja keha ära. Wees sulawad nad kergesti. Neid sulatisi kutsutakse rahwa suus lehelisteks ehk libedateks.

Alkali-metallideks nimetatakse järgmised ollused: kalium, natrium, lithium, rubidium, caesium.

Alkaloid, lämmastikku sisaldawad organilised lehelised, nagu: nikotin, morphin, chinin, strychnin, koffein,