Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/34

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
32

koniin jne. Mõned neist on wäga kanged mürgid. A-sid saadakse taime- ja looma-riigist, walmistatakse aga ka kunstlisel teel. Mõned a-d on ülitähtsad arstirohud. Mürgiste a-de tähtsam wastu-mürk on tannin.

Alkamenes, Greeka kujurajuja Athenas, elas 402 e. Kr.

Alkemia (alchemie), kunst iseäralikku ainet walmistada, mida „tarkade kiwiks“, „punaseks lõwiks“, „punaseks tinkturiks“, „suureks eliksiriks“ ehk „magisteriumiks“ j. n. e. kutsuti. Selle olluse abil loodeti lihtmetallisid kullaks ehk hõbedaks ümber muuta ja haigusi parandada ning inimese keha nooreks teha. A. kunsti asutajaks arwatakse Hermes Trismegistos’t Egiptusest (elas 100 pr. Kr.). — A. toodi arablaste läbi Europasse, kus ta omale kuulsaid poolehoidjaid leidis, nimelt: Albertus Magnus’e, Roger Bacon’i, Raimundus’e ja Lullus’e.

Alkibiades (451—404 e. Kr.), kuulus Athena sõjaülem ja riigimees, Perikles’e õepoeg, mõttetarga Sotrates’e õpilane. — 451 nimetati ta juhatajaks selle sõjawäe üle, mis Syrakusa’t (Sizilia saarel) wõitma saadeti. Kuid tee päält kutsuti ta Athenasse tagasi, sest teda süüdistati selles, et ta ööl enne äraminekut Hermes’e jumala kuju olla ümber lükanud. A. põgenes esiteks Spartasse ja pärast seda Persia satrapi Tissaphernes’e juurde. Athenalased kutsusiwad 411 ta tagasi. Ta wõitis spartalased 411 Abydos’e ja 410 Kyzikos’i juures. Aeti 409 uuesti Athenast ära, põgenes Persia satrapi Pharnabazus’e juurde, kes teda Phrygiamaal ära tappa laskis.

Alkohol ehk aethylspiiritus, ilma wärwita, kange lõhnaga, kibeda kõrwetawa maitsega wedelik, mis kergesti tuld wõtab, põledes palju soojust annab ja 130 graadi külma käes C. järele ära külmab. A. saadakse suhkru-sulatiste käärimise juures, sest käärides langeb suhkur kahte jakku: alkoholiks ja söehappeks. Nii muutub wiinamarjade, õunade, pirnide ja teiste aiawiljade mahl käärides alkoholiliseks joogiks (weiniks). Tärkliserikkad ained, nagu: terawiljad, kartulid jne. muutuwad pärmi tegewusel suhkruks, mis jälle omakord alkoholiks ja söehappeks muutuwad. Neist tärklisrikkadest ainetest saadakse (puhastamise ehk pää-asjalikult destilleerimise teel) alkoholi. Müügi alkoholid on: 95 ja 90 graadiline spiiritus ja 40—50 graadilised wiinad. A. tarwitatakse joowastawate jookide, lakkide, eetri, kollodiumi, lõhna-ainete, arstirohtude walmistamiseks. Wenemaal tehtakse iga aasta ligi 32 miljoni pangi spiiritust.

Alkoran (Ar. k.), wt. koran.

Alkow (Ar. k.), magamise- ehk sängi-paik toa seina sees.

Hariduse sõnaraamat Alkov.png

Alkow.