Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/58

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
48

reas, Wenemaa kaitsja) seisawad. Helesinist ordeni-paela, mille otsas ordeni-märk, kantakse üle parema õla ja kaheksajoonelist ehk kiirelist hõbe-tähte pahemal rinnal.

Andrée, Salomon, Rootsi põhjanaba-uurija, snd. 1854. Läks kahe sõbra (Strindberg’i ja Fränkel’i) seltsis Terawmägede (Spitzbergeni) saarelt (1897) õhulaewaga põhja-naba uurima. Sellelt reisilt ei ole ta enam tagasi tulnud. Ametlikult on ta surnuks tunnistatud.

Andréi Bogoljubski (1110—74), Wene würst Juri Dolgoruki poeg, sai pärast oma isa surma (1157) suurwürstiks, sundis Muromi ja Rjäsani würstid oma wõimu alla. Ta püüdis juba sel ajal terwet Wenemaad oma walitsuse alla ühendada ja suurwürsti-wõimu bojaride-wõimu alt wabastada; langes (1174) wandemeeste ohwriks.

Andrews (l. ändruus), Thomas (1813—86), Inglise wiisika- ja lahutusteadlane; kirjutas „ozoni“ üle.

Andria, Italia linn Bari maakonnas, 38,000 el.

Andrieux (l. angdriöö), Francois Guillaume (1759—1833), Prantsuse näitekirjanik, waliti 1816 Prantsuse akademia liikmeks, kirjutas kurb- ja naljamängusid.

Andrómache, Troja kangelase Hektori naene.

Andrómeda, 1) Greeka muinasajal Äthiopia kuninga Kepheus’e ja selle abikaasa Kassiopeia tütar. Greeka kangelane Perseus päästis ta inetu mere-eluka küüsist ja wõttis ka omale naeseks. 2) Ühe põhja-taewas leiduwa taewatähe nimi.

Andros, saar Greeka sarestikus, 405 rkm. suur, 19,000 in. Päälinn: Andros. Oli 1207—1566 isesew würstiriik.

Andrússow, alewik Smolenski kubermangus. Siin tehti 1667 rahu Wene- ja Poolamaa wahel. Rahu tingimiste järel jäi Smolensk, Seweria ja Tshernigow ning ülemwalitsus Wäike-Wenemaa kasakate üle wenelaste kätte.

Andújar (l. andúhar), Hispania linn Guadalquivir’i jõe ääres, 15,500 el.

Anemométer, — riist, mille abil tuule-kiirust mõõdetakse. Ta seisab neljast kopakesest koos, mille warred ristamisi on pandud ja mis tuulerõhu jõuul wõlwi ümber ajawad; wõlw on näitajaga ühendatud. A. paigutatakse katustele, sest et sääl tuule-wool wabam on.

Hariduse sõnaraamat Anemometer.png

Anemometer.

Anemone nemorosa, wt. tuulekannike; anemone pulsatilla, wt. karukell.