Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/90

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
75

Asa foetida, Afghanistanis metsikult kaswawa taime (ferula scorodosma) juurtesse lõigatud haawadest wälja woolanud ja kõwaks angunud mahl, millel kibe maitse ja paha, wastik lõhn on. Asialased tarwitawad #a. f-t maitseaineks. Pääle selle on a. f. hääks arstirohuks hysteria, kõhu- ja kopsupõletiku wastu.

Asaleín, punane anilini wärw (lämmastiku-hapu rosanilin).

Asamajama, tulepurtskaw mägi Jaapanis, Niponi saarel, u. 3000 m. kõrge.

Asantschewski, Mihail (1838—1878), Wene helilooja, õppis 1861 kuni 1862 Leipzigis muusikat, oli 1870—76 Peterburi muusika-ülikool (konserwatoriumi) direktor.

Asarum europaeum, wt. metspippar.

Asbest, wt. kiwilina.

Asbjörnsen, Peter Christian (1812—83), Norra kirjamees, oli metsaülem Norra sisemiste asjade ministeriumis, korjas rahwa suust muinasjuttusid ja laulusid; awaldas trükist „Norra rahwa muinasjutud“.

Ascension (l. assensh’n) ehk Taewaminemise saar, Afrika saar Atlandi mere lõunapoolses osas; Inglise päralt. Päälinn: Georgetown.

Aschánti (As-janti), Neegri kuningriik Ülem-Guineas, Kuldrannal, 27,500 rkm. suur, 34 milj. in. Päälinn: Kumassi.

Aséptiline (Gr. k.), mädanemise wastane.

Aserbeidshan (Aderbidshan), Persia maakond, 104,840 rkm. suur. Päälinn: Tabris.

Asgard, skandinawlaste muinasjumalate (asade) elukoht.

Ashabad, linn Taga-Kaspias, u. 20,000 el. — 1881 a. saadik Wene päralt.

Ashton under Lyne (l. äshtön önder lain), Inglise linn Lancasteri krahwikonnas, 42,000 el.; suurepäraline kudumisetööstus.

Asfalt ehk mäewaik, tõmukas-must, rabe ollus, mida peaegu igas ilmajaos leidub. Kõige tuttawam on n. n. juudiwaik, mida Surnumere kallastelt saadakse. Ta sulab wäga kergesti bentsinis ehk terpentinis ära. Kui 5 osa a-i 100 osa terpentini ehk bentsini sees ära sulatatakse, siis saadakse asfalt- ehk raualakki, mis raua pääle tõmmatult wiimast roostetamise eest hoiab. Et lakk ärakuiwades mitte rabe ei oleks, lisatakse temale pisut ritsinuse-õli ehk glitserini juurde. Täiesti kindlaks hapete wastu saab raualakiga üle tõmmatud asi alles siis, kui ta mõnda aega päikese walguse käes hoitakse. A. waik muutub walguse kiirte all, mispärast teda ka fotografeerimiseks ja tsinkografeerimises pruugitakse. Jämeda liiwaga ja kruusaga läbikeedetud tarwitatakse a.-i uulitsate ja jalgteede katmiseks. Kauplused petawad tihti a.-i ostjaid kiwitõrwaga, mida kiwisöest aetakse.

Asia, kõige suurem maailma jagu, 44,228,702 rkm. suur. Piirid: Põhjas: Põhja jäämeri; idas: Waikne