Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/93

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
78

südame tuksumine. A. ajal peab kunstlikult hingamist edendama.

Asquith (l. eskwit), Herbert Henry, Inglise riigimees, snd. 1852. Tema waliti 1886 alamkoja liikmeks, hoidis pahempoolsete wabameelsete poole, kukutas (1892) wanameelse ministeriumi, sai Gladstone ministeriumis sisemiste asjade ministriks ja pidas seda ametit ka Rosebery ministeriumis kuni selle langemiseni (1895.) edasi. A. püüdis agarasti sotsialiseid parandusi maksma panna. Pärast lõi ta imperialismuse poole, mispärast ta pahempoolsetele wõõraks jäi. Kõneldi isegi, et ta wabameelsetest lahku lüüa ja Chamberlaini juhatusel olewate imperialistidega ühendust tahab teha. Aga kui Chamberlain kaitsetollide hääks kihutuse-tööd algas, astus A. talle kui wabakauplemise poolehoidja kindlasti wastu. Wabameelsed saiwad (1905) walitsuse, kümne-aastase waheaja järel, jälle eneste kätte, ja A. nimetati rahaministriks. 1908 kewadel jäi pääminister Campbell-Bannerman raskesti haigeks ja lahkus ametist, siis astus A. walitsuse etteotsa. A. on teraw mõtleja, hää kõneleja, tugew töömees. Aga et ta kuiw ja külm on, siis ei ole tal palju sõpru.

Assam, endine kuningriik, nüüd Inglise maakond Ida-Indias, 126,917 rkm. suur, 5,000,000 in. Päälinn: Gauhatti.

Assasinid, Muhamedi usulahk (12. ja 13. aastasajal) Libanoni mägedes, oli kuulus oma rööwimiste ja salatapmiste poolest. Usulahu päämeest kutsuti „Mäe wanaks“ (Sheik ul djebal).

Assemblée (Pr. k. l. assangblée), koosolek, koosolejate kogu. A. nationale, rahwa koosolek, parlament.

Assessor (Lad. k.), kaasistnik, kõrwal-istnik; ametikoha liige.

Assimilation (Lad. k.), sarnaseks tegemine, sarnadus. — Assimileerima, sarnaseks tegema.

Assiniboia, maakond Kanadas, P.-Amerilas; 233,000 rkm. suur Päälinn: Regina.

Assiniboine, jõgi Kanadas, Red-Riveri haru; 1800 km. pikk.

Assisid (Pr. k.), wannutatud meeste kohus.

Assistént (Lad. k.), arsti wõi professori abiline.

Association (Uue Lad. k., l. assótsiátsion), ühendus, selts. Assotsiatsioni õigus, seltside asutamise õigus. Kooperatiwiline assotsiatsion, ühistöö ühisus.

Assonants ehk assonation (Lad. k.), ühtekõla; luuletustes rõhuga silpide täishäälikute (wokalide) ühtekõla, näit. ilmas ilmunud imedusi ehk tuli hukkab usinust. Eesti luuletustes tuleb a. enamasti ikka alliterationi kaasas ette, näit. sundis suwel sõudemaida, lehekesi lehwimaie, käskis kaske kahiseda.

Assyria (Ebr. k. Assur), wanal ajal wägew riik Ees-Asias, Tigrise jõe ääres. Riigi päälinnaks oli Niniwe. A. oli juba 1500 e. Kr. iseseisew riik. Tema õitseajaks pee-