Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/96

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
81

Asuncion (l. asuntsion), L.-Amerika wabariigi Paraguay päälinn, Paraguay jõe pahemal kaldal, 52,000 el.

Asyl (Gr. k. l. asiil), warjupaik.

Asymtote (l. asimtoot), õige joon, mis kõwerale joonele (kurwele) ligineb, ilma et teda lõikab ehk puutub. Hyperbelil on 2 a-t.

Hariduse sõnaraamat Assymotote.png

Assymotote.

Asyndoton (Gr. k.), lause, milles sidesõnad wälja heidetud. Näit.

Parred, palgid
pragisewad,
Aknad puruks, laste kisa,
Lapsi otsib ema, isa,
Tules loomad
Inisewad.

Atacama, kõrbe Chiles ja Boliwias.

Ataksia (Gr. k.), säärte wärisemine seljaüdi haiguse ajal.

Ataman, kasakate päälik.

Atavismus (Lad. k.), niisugune nähtus, kui järeltulejate juures esiwanemate kehalikud ja waimlikud iseäraldused, mis juba sugukonnast kadunud näiwad olewat, äkitselt jälle nähtawale tulewad.

Atbasar, kreisilinn Akmolini piirkonnas (oblastis).

Atbara, Nili jõe parem haru, Abessinias ja Nubias.

Atelier (Pr. k., l. ateljee), kunstniku ehk päewapiltniku töötuba.

Athanásius Suur, kiriku-isa, snd. u. 296 Aleksandria linnas, sr. 373, oli 328 saadik Aleksandria piiskopp. Õpetas, et Jumala Poeg igawane ja Jumala Isaga ühewääriline on.

Athapasca, jõgi Briti P.-Amerikas, 1000 km. pikk, tuleb Kaljumägestikust, jookseb A.-järwe, mis 7700 rkm. suur.

Athén, 1) wana A., wanaaegse Attika päälinn ja wanade greeklaste hariduse keskoht; muinasjuttude järele 1500 e. Kr. asutatud; oli wanas Greekas kõige tähtsam linn. 2) Praegune A., Greeka kuningriigi päälinn, 126,000 el.

Athena (Gr. k. Pallas Athena, roomlaste Minerwa), Greeka muinasusus tarkuse ja teaduse nais-jumal, Zeus’i tütar.

Athenäum, Greeka naisjumala Athena tempel; pärastpoole õpe-asutus.

Athletid (Gr. k.), muinas-Greekamaal elukutselised maadlejad; jõuu-kangelased.

Atkarsk, kreisilinn Saratowi kubermangus, 10,000 elanikuga.

Atlandi okean, meri Europa, Afrika ja Amerika wahel; 90,303,000 rkm. suur. Jaod: Wahemeri, Biscaya laht, Läänemeri, Saksameri, Guinea laht, Hudsoni laht, St. Lorenzi laht, Mexiko laht ja Karaibi meri. Woolud: Golfjõgi, Brasilia-, Lääne-Afrika-, maapoolitaja- ja wastu-wool. Neist wooludest on Golfjõgi meile kõige tähtsam, sest et temal wäga suur mõju