Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/99

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
84

Aucklandi-saared (l. ooklandi-), Australia saarestik, 330 km. suur, Uue-meremaalt lõunapool. A. s. on 1806 Bristowi poolt ülesleitud.

Audiatur et altera pars (Lad k.), kuuldagu ka teist poolt, s. o. kohtus tehtagu igaühele õigust.

Audientia (Lad. k., l. audiéntsia, Sk. k. audienz), kuulmine, kuulda wõtmine; riigiwalitsejate, würstide ja wõimumeeste jutule pääsemine; pidulik jutule wõtmine.

Audiphon, kuulmise abinõu kurtidele. A-i tarwitaja wõtab mikrofoni nööri hammaste wahele, mille kaudu hääl kuulmise ergu juurde pääseb.

Auditorium (Lad. k.), 1) õpesaal (iseäranis ülikoolis); 2) päältkuulajate kogu.

Audiometer (sonometer), riist mille abil kuulmise terawust mõõdetakse; mikrofoni ühendus telefoniga.

Auer, Aloys (1813—1869), Saksa raamatutrükija, looduse-isetrüki ülesleidja, oli 1841—68 keiserliku koja- ja riigi-trükikoja direktor Wienis.

Auer, Leopold, wiiulikunstnik, snd. 1845 Ungaris, oli 1864—66 kontsertimeister Düsseldorfis, kutsuti 1868 Peterburi muusika ülikooli (konserwatoriumi) õpetajaks Henri Wieniawski asemele. 1887 a. saadik keiserliku Wene muusikaseltskonna symphonia-kontsertide juhataja.

Auerbach, Berthold (1812—82), Saksa ilukirjanik. On palju juttusid ja mitmed teaduselised uurimisetööd kirjutanud. Ka Eesti keelde on mõned tema juttudest tõlgitud, nagu „Paljasjalgne tütarlaps“ ja Joosep lumes“.

Auersperg, Anton Alexander, krahw von, Austria luuletaja ja politikategelane, (warjunimega Anastasius Grün), snd. 1806 Laibachis, suri 1876 Grazis.

Augeias (Augeas, Augias, „hiilgaw“), Greeka muinasjuttude järele Elis’e kuningas, kes oma suure karja poolest kuulus oli. Karja sõnnik oli aastate jooksul wäga kõrgele tõusnud, ja Eurystheus määras Herakles’ele ehk Herkules’ele üheks wägitööks Augeiase lautasid ühe päewa jooksul ära puhastada. Herkules nõudis A. käest selle töö eest endale kümnendiku osa karjast, mida temale ka lubati. Herkules saatis oma töö seega korda, et ta Menios’e ehk Peneus’e jõe lautadest läbi juhtis, mis sõnniku enesega kaasa wiis. A. ei maksnud aga temale lubatud palka ära, mis pääle A. ja Herkulese wahel wihane sõda algas, mis A. surmaga lõppis. Herkules pani tema poja Phygus’e jälle uuesti troonile. Kaudses tähenduses tähendawad Augeiase laudad musta ja sopast ruumi.

Augier (l. oshjee), Guillaume Victor Emile (1820—89), Prantsuse näitekirjanik. Tema näidendid on eluwiiside kujutamise ja kirjutuse-wiisi poolest eeskujulised.

Augìt (pyroxen), mineral, harilikult must ehk tume-roheline; lei-