Lehekülg:Iggaüks 1802.djvu/13

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
13Kihhelkonna-Kohhus.

1. Selle Kihhelkonna-Kohto wannemad on need mollemad Kirriko-Wörmündri-Herrad, kelle Körwa minna nende Herradega, kes sedda samma omma walladel on seädnud, weel kolmandamat Kihhelkonna Moisa-Wannematte seast wottame wallitseda, kel Kihhelkonna-Wannema nimmi peab ollema, sest temma on kui Wahhemees teie ja teie Moisa-Wannema wahhel. Igga ühhel teie seast on lubba, omma hädda ja sedda liga, mis teile juhtub, temmale üllesräkida, kui Moisa-Wannem sedda ei wotta kuulda; selle paika, et monni tännini linna läks, ja seäl sedda, mis ta ka waewaga olli korjanud, kullutas, ja sandi rahwa tühja nou läbbi mitto kord ilma asjata kullutas.