Lehekülg:Iggaüks 1802.djvu/15

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
15

nisugguse asja pärrast kaebamas ollite, mis ülle Kihhelkonna-Kohhus ei woi moista, siis wottab Kihhelkonna-Wannem omma holeks, sedda oige kohta juhhatada, et se seäl saaks läbbi kulatud ja ärraselletud.

5. Kui se juhtub, et Kihhelkonna-Wannem ärra surnud, ja meie ei olle weel teist temma assemele wallitsenud, ehk et temma häige, ehk pitka aia peale kotto ärraläinud, siis woite, kui hädda tarwitab, ja seäl Kihhelkondas, mis keige liggem, üks Kihhelkonna-Wannem on, selle jure minna, ja temmale sedda, mis teie otsite, üllesräkida.

6. Agga ilma asjata ehk walle asja pärrast teie ei pea Kihhelkonna-Wannemat mitte tüllitama. Kes sedda teeb, selle peäle moistab temma otse kohhe nuhtlust. Ka annab temma teile, kui se luggu selge on, mis pärrast teie temma jure tullete, üksi otsust. Agga kui se seggane on, siis peab temma sedda Kirriko-Wörmün-