Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/106

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


nüüd langesiwad kolm suurt rahwast Daanlased, Rootslased ja Gootid ühes koos weikeste Läänemere rannal elawate rahwaste peale ning heitsiwad nad oma alla — suure werewalamise järele. Aga see allaheitmine ei kestnud kauemaks ajaks. Kodused tülid tegiwad nii palju tegemist, et wõeraste rahwaste peale aega ei saadud mõteldagi ega neilt maksusid sisse nõuda. Nüüd tuli aeg, mil üks kuningas teise järele walitsuse oma kätte sai, aga warsti jälle ära tapeti. Nõnda oli Hiarwarus ainult ühe päewa kuningas 54). Sel wiisil läksiwad 100 aastat mööda, kuni wiimaks kuningas

b. Hother jälle Eestlasi oma alla läks sundima, aga ise nende wastu sõdides langes. Nüüd tahtsiwad ka Kuurlased, Rootslased ja Slaawlased endid Daani walitsuse alt wabaks teha, ei maksnud enam maksusid, waid kogusiwad sõjamehi wastupanemiseks. Aga Hotheri poeg

d. Rorik (Röderich) 3252 ühendas Rootslased ja Gootid Daanlastega ning tuli siis suure wäega ka Läänemere äärseid rahwaid oma 55) alla heitma, mis tal suure waewaga wiimaks ka korda läks. Uuesti wõidetud rahwad oliwad ainult nii kaua Roriki alamad, kui ta weel maal oli. Nii pea kui Daani, Gooti ja Rootsi sõjawäed maalt wälja läksiwad, tegiwad nad endid jälle wabaks.


42. Paremad päewad.

a. Atilo. Roriku poeg waper ja julge noormees Atilo, kes 3336 oma isa järele Rootsi kuningaks sai, tuli sõjawäega Eestimaale 56) ning tegi Eestlastega