Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/189

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


rööwimine, põletamine, tapmine, Laadise ja Kulda küla saiwad ära häwitatud ja terwe maa lagedaks rüüstatud. Kolme päewa järele pöörsiwad nad kõik mööda mere jäed wangisid eneste ees ajades Liiwimaa poole tagasi ning jagasiwad Salatsi juures oma saaki.


86. Uus waenlane.

Daani kuningas oli oma lubamist täites Tallina kohal Eestimaa randa tulnud, et siin paganate wastu wõidelda. Temaga ühtlasi ilmus ka Slaawlaste würst Witslaw. Nemad hakkasiwad Eesti linna Lindanisa asemele kohe kindlat linna ehitama. Seal langesiwad Eestlased oma sõjawäega wiiest kohast korraga Daanlaste peale ning kihutasiwad nad laiali. Ühest telgist leidsiwad nad Eestimaa piiskopi Dietrichi, keda nad kuningaks pidasiwad ja ära tapsiwad. Slaawlased tuliwad Daanlastele appi ning ajasiwad Eestlased põgenema. Põgenemise peal tapsiwad Daanlased Sakslaste ja Slaawlastega ligi 1000 Eesti sõjameest ära. Dietrichi asemele jäi Witslaw Eestimaa piiskopiks. Kui kants walmis sai, läks kuningas Daanimaale tagasi ning jättis piiskopi kõige oma meestega sinna, kes aasta otsa Eestlastega sõda pidasiwad ning neid tule ja mõõgaga ristiusku sundisiwad wastu wõtma.

Sakslased oliwad omale kardetawa abimehe otsinud. Daani kuningas Waldemar oli ainult oma hinge õnnistuse pärast Sakslastele appi tõotanud tulla püha neitsi Maarja usku paganate keskele laiali laotama.