Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/247

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 247 –
seal oli ta omale warju otsinud. Kalewipoeg III, 18—22. E. K. S. aastaram. 1879 lk. 48.
76) Ta wõimus ulatab ainult kuke lauluni. On kukke kuulda, siis jääb kõik pooleli ning wana kaob ära. Kawalad inimesed teewad talle ikka nii palju takistusi, et ta nii kaua wiiwitab ning siis ilma asja õiendamata peab lahkuma.
77) Waata tähend. 60.
78) Kreutzwald, Tänulik kuninga poeg.
79) Kawala Hansu ja Wanapagana lood. Kreutzwald, Kaksteistkümmend tütart, Ennem-jutud 40.
80) Wahetatud lapsed karjusiwad wäga palju. Kui neid tamme witstega wiheldi, siis wahetati nad tagasi.


Maailma loomine.
81) Fählmann, Wie ist der Glaube d. Ehsten beschaffen? Verhandl. d. gel. estn. G. I, 1. anne 41. Script. rerum Livon. II, 681.
82) Rauda tundsiwad Eestlased pagana ajal, sest juba Sakslaste wastu sõdides tarwitasiwad nad mõõkasid, odasid, taperid jne., mis rauast oliwad walmistatud. Waata Sõjapidamine, tähend. 19—26.
83) Mis pagana aja lihtsad Eestlased siin hea ja kurja üle mõtlesiwad, on just seesama, mis Saksa luulekuningas Goethe oma kuulsas kirjatöös „Faust“ Mephistod ütelda laseb:

Ich bin ein Theil von jener Kraft,
Die stets das Böse will, doch stets das Gute schafft.

Göthe, Faust, I. Theil.