Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/25

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.I. Muinas aeg.

A. Rahwa elu.

1. Sissejuhatuseks.

Praegused Läänemere kubermangud on meie ajaloo laan, kus meie esiwanemate elu ja olu, wõitlused ja wiletsused wana halli aja sees warjul seisawad. Tungime selle pimeda laane sisse ja waatame, mis järelkaja meie seal oma esiwanemate üle kuuleme.

Juba esimeste sammude järele leiame endid pimedas teeta metsas. Ainsad teejuhid on seal üksikud laiali pillatud jäljed. Arwa puutub meile mõni kirjalik tunnistus silma — meie tunnistajad on wanad hauad oma kõdunenud luudega tee ääres, mis üksi uurijaga kõnelewad, kes nende sõnata keelt mõistab. Kohutaw waikus walitseb ses muinasjutulikus laanes. Meie seisame kui lõpmata suure matuse aia peal, täis haudasid ja meie silm otsib asjata ristikirja. Ainult wõerad, kaugelt kõrwu kostwad healed annawad meile wähe selgust.

Need wõerad healed on teiste rahwaste ajaraamatud, mis mööda minnes siin ja seal ka meie esiwanemate peale näitawad. Ainult järele jäänud jälgede, oma ja wõeraste muinasjutuliste sõnumite peale julgeme reisikeppi kätte wõtta ja teele astuda.