Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/42

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


Sakslased üsna ilma ootamata Saarlaste peale. Kui Saarlased mõned nende laewod ära oliwad wõitnud, saatsiwad nad sõnume wälja, et neile abi tuleks. Teisel hommikul juba oli Saarlaste ja Ranna-Eestlaste laewawägi kõik koos, nõnda et meri üsna mustas 23). Niisama ruttu kutsus maal sõjasarw 24) mehed kokku. Sõjawäge nimetati


9. Malewak25).

Tema juhataja oli see wanem, kelle mehed sõjateed käisiwad. Kui suuremates sõdades mitmed maakonnad ehk terwe maa oma malewa ühendas 26), siis waliti wanemate keskelt kõige wapram ülemaks juhatajaks 27). Wanema amet ei olnud mitte päritaw, waid selle auu sisse tõstsiwad meest waprus ja kuulsad teod 28). Kui kaugele wanema wõimus rahu ajal ulatas, selle üle ei ole meil sõnumid. Wististe oli ta ka kohtumõistja tüli asjades ning toimetas preestri kohusid 29). Tähtsaid asju ei toimetanud aga wanem üksi, waid niisugustel kordadel wõtsiwad kõik rahwas saadikute läbi nõuupidamistest osa.


10. Maja.

Niisuguseid nõupidamisi nimetati majaks 30) ning oliwad weiksel mõõdul needsamad, mis praeguste Europa konstitutsia riikide parlamendi majad 31). Maja käis kokku linnadesse ehk kusagile ilusale hiiele 32). Nõuupidamisi juhatas muidugi wanem. Tähtsa juhtumise juures käisiwad saadikud terwelt maalt 33) nõuupidamas. Nõupidamise otsused wõtsiwad koosolejad oda rapu-