Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/96

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


ajaloo kohta tähtsaks on arwanud 18), miks peakssime meie siis neid tähele panemata jätma, kuna nemad pea ainsad on, mis meie muinasajast teadust annawad! Meie ei taha ka sugugi kõiki seda, mis sealt leiame, kui selget kulda ette kanda, ei, waid kui muinaslugu kõnelda, nagu seda iga rahwa ajaloo kirjutajad oma ajaloos 19) teewad. Selle juures on aga kõige pealt üks suur kimbatus. Skandinawia sõnumed lähewad uskumata wana aja sisse tagasi. Nad algawad juba Abrami ajaga! Meie aja teaduse mehed peawad seda wõimatuks ja panewad nende ajaloo hakatust 2 aastasaja sisse pärast Kristuse sündimist 20). Olgu sellega lugu kuidas ta on — aastaarwude eksituse pärast ei wisata weel lugu ennast kolikambrisse. Meie anname need arwud, kuidas wanad ajaloo kirjutajad 21) neid ülestähendanud ning lisame siin ja seal juurde, missuguse aja sisse meie aja õpetlased 22) neid sündmusi paigutawad. — Suured ajaloo uurijad ei ole neid sõnumid mitte ära heitnud, waid seltsid asutanud, kes kõik kokku korjawad, mis sellel põllul ial weel leida on. Ja nad on meile ka mitmed teadmata asjad awaldanud. Nii on teiste seas ka see selgeks saanud, et Ameerika maa ammu enne Kolumbust Europa meresõitjatele tuttaw oli 23). Selle järele wõime nüüd ka koerakoonukate juttude sündimist enestele ära seletada 24), kui koera nägudega inimeste — ahwide peale mõtleme.