Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/116

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
99
Wassika lihhast.


124. Rullettid wassika lihhast. (Rouletten vom Kalbfleisch.)

Leika 10 ehk 12 laiad agga mitte wägga paksud wilukad ühhest torest wassika prae reiest, ni suured kui woib sada, kloppi neid hästi, agga ommeti mitte nenda et augud sisse jäwad; kuppata siis sedda üllejänud lihha nattoke ülles, harri keik soned ja kondid hästi ärra, ja panne need soned ja kondid taggasi paja sisse keema, et supp hästi wäggewaks saab. Hakki sedda aego se ülleskuppatud lihha ühtlase hea ossa pekkiga hästi penikesseks, ja te sest, nenda kui prugitakse üks Waars, mis kaunis sitke on. Panne siis se Waars nende kloppitud lihha wilukatte peäle, ja rulli neid kokko, ja se-u löngaga hästi kinni, nenda et se Waars mitte ei tulle seest wälja. Woia siis üks suur pankoki pann woiga, ja panne need rullid senna sisse, üks teist körwa, panne kaas peäle, ning tuld alla ja peäle ja lasse neid seista, kunni jäwad pruunkoldseks, ning wotta neid siis ülles. Panne nüüd nattoke ennam woid ning nisso jahho panno sisse, ja lasse sedda hästi läbbi keeta, kurna siis sedda lihha-suppi ni paljo senna sisse, et sa arwad sedda rullide ülle käiwad; panne senna jure 3 Ansjowissi, nattoke penikesseks leigatud sibbulat ning Loorbäri-lehti. Saab se hästi ülleskeenud, siis wotta se löng rullide ümbert ärra, ja panne neid senna sisse; lasse siis tassa keeta, et saab head maggo, ja kui tarwis lähhäb, siis panne sola ka sisse. Kui saab üllesantud, siis panne need rullid essite waagna sisse, ja kurna pärrast se Soost Turslagi läbbi senna peäle.

125. Rul-
G 2