Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/118

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
101
Wassika lihhast.

keema, sola neid siis penikesse solaga, wotta tulle peält ärra, ja lopputa neid weel monne wee läbbi. Lasse neid siis üks pääw wee sees seista, walla agga kaks ehk kolmkorda uut wet peäle; kuppata pärrast ülles, ja harri neid hästi puhtaks. Leika siis need Kröösid wähhäkessiks tükkiks katki, ja keeda neid nago üks muu Wrikasee Murklide, ja wähhi lakkadega.


127. Kuida Wannotis ehk libbe-solik peab tehtama. (Den Laff zuzubereiten.)

Kaks ehk kolm tundi enne kui wassikast tappetakse, siis anna temmale üks kann ehk wähhem rööska-pima, sedda möda kui se wassikas suur on. Kui siis se wassika maggo on wäljawoetud, siis pöra sedda pahhampiddi ümber, ja kalla sedda wannunud pima seält seest wälja, lopputa külma weega, ja harri sedda hästi puhtaks, lopputa ka se mao nahk hästi mitme wee läbbi, agga ärra kaapi sedda mitte. Sola siis se wannunud piim penikesse solaga, ja panne jälle nahha sisse. Siin jures tulleb tähhele panna, et sesamma mao-nahha külg peab sisse pole jäma, mis ennegi sees pool on olnud. Pista siis se solika nahk Worsti wardaga kinni, panne ühhe kiwwi Kruusi sisse, ja sola sedda hästi. Lasse siis 2 ehk 3 päwa seista, ja ripputa sedda pärrast ülles kuiwama. Kui nüüd tahhab sedda prukida, siis peab öhto enne üksnäs ni paljo wet peäle pannema, kui tarwis on; sest kui wägga paljo wet saab peäle wallatud, siis saab se rammo wägga nobbeste wälja leotud. Kui sedda ennam ei prugita,

siis
G 3