Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/119

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
102
Road

siis panne penikest sola peäle, ja ripputa jälle ülles kuiwama. Kes agga igga pääw juusto teeb, peab laskma se wannotis ikka krusi sees seisma, ja kruusi hästi kinni katma, et kerbsed ehk mingisuggust muud roisko sisse ei sa, ja ühhes külmas kohtas sedda hoidma, siis ta seisab kaueminne. Kui nüüd juusto tehhakse, siis on kül, kui essimesses otsas, kui se solik alles wäggew on, üks ehk kaks lussika täis solika-wet, igga kanno rösa-pima peäle saab woetud. Kui agga se juust on tehtud, ja se juusto wessi külmaks jänud, siis peab ni paljo sedda juusto wet senna solika peäle wallama, et ta üllekäib, ning ka sola senna sisse pannema, et ta ei jä mitte happoks. Kui agga sest saab saggedaste woetud, ja juusto wet ueste jälle peäle wallatud, siis se solik ikka nödremaks jääb, ja pärrast peab ühhe kanno pima tarwis ennam wotma, kui agga essimesses otsas woeti, kui ta alles wäggew olli.


128. Waarseritud wassika süddame-piim. (Farcirte Kalbsmilch.)

Kuppata sedda süddame-pima ülles, ja leika sedda ni suureks tükkiks katki, kui pissikessed mets-ounad; pekki neid siis suitsetud kinkiga, mis on keedetud, mähhi lihha-Waarsi nende ümber, mis torest lihhast on tehtud, panne neid ühhe walge ehk pruun Kulii sisse keema, ja te se Soost prunitud woi ning jahho, ehk riwi leiwaga tummiks, ja anna temmale head maggo Sitroni Sahwti, sola, Loorbäri-lehte, ja nattoke Muskatplomiga; senna sisse woib ka Murklid ehk

muud