Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/128

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
111
Wassika lihhast.

kui sedda ep olle, siis wet senna jure, panne tükk kinki sisse, ja lasse keeta ühhe sibbula, nattoke Passilika, Peterselli-lehte, terwe Pipra, Neilikesse, ning nattokesse jodawa winaga. Kui se Soost seggaseks jääb, ning head maggo temmal on, siis kurna tedda Turslagi läbbi, keeda pärrast ueste ülles, panne Sitroni Sahwti ning Oliwid sisse, mis kiwwid on seest wäljawoetud. Lasse sedda hiljokeste keeta, kunni se wassika reis saab täieste praetud. Kalla siis se Soost waagna sisse, ja panne se praad peäle.


140. Puppetong Uwäär. (Pouppeton Ouvert.)

Te üks Waars torest wassika lihhast, leika sest lihhast ka monningad wilukad, kloppi ja pekki neid kännaste pekkiga. Märi siis üks ümmargunne Worm ehk pissike kastrull woiga, panne kinki wilukaid pohja, agga äärte ümber saab sörme paksuti sedda Waarsi pandud, agga sedda wisi, et se Waars nende pohja pandud kinki wilukatte külge kinni jääb. Panne pärrast wassika lihha wilud, se pekkitud külg alla, pekki wilukatte peäle. Nüüd peab sul üks penike külmaks jahtunud Ragu wassika süddame pimast, Asparrissist, ja Murklidest ehk rohhiliste hernedest ning wähhi lakkadest walmistud ollema. Panne se Ragu ja need pekkitud lihha wilukad kordamissi senna sisse, agga wiimse korra peäle peawad lihha wilukad jäma. Panne wimaks ükskord Waarsi senna peäle, agga nattoke pakseminne kui äärte ümber sai pandud; ja katsu et se peälminne Waars selle

essi-