Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/137

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
120
Road

hästi järrel, et ühtegi auko lihha sees ep olle, et Soost sealt wälja ei jose, panne jälle kord Waarsi senna peäle, agga katsu tehha, et wassika reiel ikka omma näggo jääb. Lasse sedda wimaks märitud plekk-waagna peäl, ehk pankoki panno sees ahjus küpseda. Kui se nüüd peält jo hakkab nattoke kinnitust sama, siis piista ühhe penikesse kahwliga monningad augud Waarsi sisse, ja kui se jo pea saab küpseks, siis wotta sedda ahjo seest wälja, et se jääb külmaks. Te nüüd üks Taarti taigen, panne sedda senna peäle, agga panne tähhele, et se taigen ei ullata ni kaugele alla, et Soostisse putub, kruusi se taigen kännaste wälja, ja lasse sedda jälle ahjus küpseda. Kui sa nüüd sedda reie pead üllesandma, siis sojenda sedda Soosti, mis sa essite Ragu peält ärrawallasid, ja kui Soosti reie seest olleks ahjus wälja jooksnud, siis pead sa sest, mis sa wälja wallasid, senna jure pannema; agga liguta sedda hästi ümber, et rasw ei lahhuta ennast ärra, ja kui wägga paljo raswa Soosti sees olleks, siis wotta muist peält ärra. Ja kui nüüd wimaks saab lauale witud, siis walla essite se Soost waagna sisse, ja panne se pakkitud wassika reis senna peäle. Kui wähhid ep olle, siis woib härja mokkad wotta, neid hästi ülles kuppatada, ja penikesseks leikada. Sampionid ehk muud sedda suggu woib ka prukida. Pruun Kulii mis jahho, ja woiga saab tummiks tehtud, sünnib ka senna sisse panna. Seddasamma wisi woib ka talle ehk lamba reie walmistada.

152. Hasee