Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/136

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
119
Wassika lihhast.

pradida, et jo pea saab küpseks. Leika siis se suurem ossa lihha seest wälja, ja oönesta sedda, agga hoia et selle terweks jäetud lihha sisse ühtegi auko ei tulle, et Soost sealt wälja ei sa joosta. Leika nüüd se wäljawoetud lihha würwliks katki, ja te sest, üks Ragu sedda wisi: Lasse nattoke woid ühtlase sellesamma würwliks leigatud lihhaga kastrulli sees nattoke läbbi keeta, ripputa nattokest nisso jahho peäle, ja liguta hästi ümber; walla siis nattoke walge Kulii ehk lihha-suppi senna jure, ja panne koritud wähhi sawwad ja sörrad, Murklid, nattoke Muskatplomi, tougatud Ingwäri, sola, tükk Sukrut, nattoke wassika süddame pima, mis essite on ülleskuppatud ja pärrast würwliks katki leigatud, monningad tored Ööstrid, kui neid on sadawas, ning nattoke wähhi woid, ni paljo et se Soost sest head Kollöri saab. Sesinnane Soost ei pea mitte wägga lühhike ollema, sest sedda peab jaetama, nenda kui sa warsi saad nähha. Kui nüüd se lihha ja keik on hästi keedetud ning pehmeks sanud, siis walla nattoke Soosti peält ärra, hoia agga et ühtegi neist rohhudest, mis seäl sees on, ei sa ärrawallatud. Sedda wälja wallatud Soosti peab seks hoidma, et se alla waagna sisse saab pandud, kui roog walmis saab. Panne nüüd se walmis tehtud Ragu jahtuma, ja te sedda aego üks Waars torest wassika lihhast, mis kaunis sitke on. Kui se Ragu on külmaks sanud, siis panne essite ükskord Waarsi, ni paks kui üks wie koppeki tükk, alla pohja ja ümberringi, selle öneks woetud wassika reie sisse; panne pärrast se Ragu senna sisse, wata agga

hästi
H 4