Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/165

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
148
Road sea ja

Keiksuggused Road Sea ning Porsa lihhast.


189. Kuida kinkid, mis söma tarwis suitsetakse, peab sissesolama. (Schinken einzusalzen die geräuchert werden, um gespickt zu essen.)

Kui sead on ärratappetud, siis lasse need kinkid 3 päwa rippuda, agga hoia, et need ei külmeta jeäks ärra. Wotta iggaühhe leiska peäle 8 naela penikesseks tougatud sola, ja hööru igga kinki essite pool kolmat Looti penikesse puhhastud Salpetri ning pärrast solaga, issiärranis agga selle terrawa konti kohhal; sedda sinnast konti pead sa pu nuiaga sisse löma, ning konti ümber lihha sisse 2 auko sörmega kaewama, ja neid solaga täisi toppima, sest muido sünniwad ussid senna kohta. Panne siis need kinkid ühhe riista sisse, pöra se nahha külg alla poole, panne hästi sola kinkide wahhel, panni üks pohhi ja kiwwi wa-utus peäle, et need hästi kokko wa-uwad, ja lasse neid sedda wisi kolm näddalt seista. Kui agga kange külm olleks, siis lasse neid kaueminne seista. Ommeti tunnukse keigeselgeminne neid läbbi solatud ollewad, kui se nahk lööb nago kirjoks. Walla siis wet ühhe katla kiske, mis ni suur on, et need kinkid senna sisse mahhuwad; lasse sedda ülles keeta ühtlase ühhe peotäie Timiani, Roosmarini, Meirami ja Passilikaga, ja panne ni paljo jämmedast tougatud Ingwäri, Piprat, ning Neilikest senna jure, kui sa isse tahhad; wotta iggaühhe kinki peä-

le