Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/175

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
158
Road sea ja

sees on, siis walla sedda waagna sisse kinki peäle. Kui agga suppi ennam ei olle, siis woib ka teist suppi, mis agga kaunis wäggew on, senna sisse wallada. Lasse siis sedda kinki ahjo sees nattoke keeta, wotta pärrast seest wälja, ja ripputa riwi-leiba, mis Sukroga on seggatud, peäle. Te sedda wimaks ahjo sees ehk sütte labbidaga pruniks; siis on ta walmis. Sedda woib sojalt ja külmalt süa.


199. Suitsetud ehk solatud Kinki klaserita. (Einen geräucherten oder gesalzenen Schinken zu glaßieren.)

Kui se kink on keedetud, siis wotta nahka peält ärra, ja lasse sedda wäljaspoolt nattoke ärrajahtuda. Wispelda seddaaego kuus munna-walged kowwaks wahtuks, ja panne üks lussika täis riwitud Sukrut, mis jöhwi soöla läbbi on soölutud senna sisse. Panne siis ni paljo Sukrut ühhe lussika täie Parberitsi Sahwti sisse, et se Sahwt saab hästi paksuks, ja liguta sedda ümber, sedda aego kui need munna-walgsed wispeldakse. Kui siis se munna-walgne ni kowwa on, et sedda keik woib wispli peäle wotta, siis panne tedda kinki peäle, ja määri tedda nobbedast ühhe laia noaga ülleültse senna ülle. Ripputa siis nattoke soölutud Sukrut senna peäle; pista ühhe sulle selle Parberitsi Sahwti sisse, komma sellega read, rutid ehk missuggused kirjad sa ial tahhad senna peäle, agga sa pead kerme ollema, et se waht ei wa-u mahha. Panne siis se kink ahjo, mis ep olle wägga soe. Kui nüüd se munna-walge on kuiwaks,

agga