Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/184

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
167
porsa lihhast.

ärra riwi-leiwa, hakkitud sibbula, ja tougatud Pipraga. Wülli siis sedda porsa sisse, ja ömble tedda kinni. Saab se porsas praetud, siis te woid tummiks, walla nattoke Ädikast senna sisse, ja kalla sesamma woi waagna sisse porsa alla. Ja kui se porsas laua peäl saab katki leigatud, siis saab se Wülling waagna peäl ärra seggatud selle tummi woiga ning aioga, mis ka siis wälja woetakse.Keiksuggused Road Kalkunidest ja Kannadest.


212. Kuida keiksuggused linnud peab puhtaks harrima. (Allerley Federvieh zu reinigen.)

Hanne ja parti ning metsparti peält noppi essite sulled illusaste ärra, panne neid ühhe riista sisse, ja uddo-sulled issi riista sisse, sest se ei sünni mitte, neid seggaminne panna. Need suured sulled hanne tiwaste seest pea sa mitte wäljakiskuma, kui neid kirjotamisse pärrast ei polle tarwis, sest neid woib teist wisi prukida. Körweta siis ölle-tulle ülle keik need penikessed uddo-karwad ärra, mis linno nahha peäl on, ja nühhi sedda korralt ühhe linnase ridega, siis ta saab walgeks. Pea need hanne jallad ka tulle ülle, ja pöra neid ümber, kunni se peälminne nahk ümberringi lahti tulleb, ja hööru sedda käega warsi ärra. Linnud, kalkunid, ning kabbunad peab noppima, ja kalkuni ning

kabbu-
L 4