Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/213

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
196
Kalkunid ja Kannad.

ja lasse neid täisi küpseda. Wotta siis ahjo seest wälja, ja kui naad wägga pallawad ennam ep olle, siis wea sedda lönga seest wälja, misga neid ömbleti ja se-uti kinni. Kasta siis need kannad wispeldud munnade sisse, ja wereta neid ühteseggatud riwi-leiwa ja Petersilli lehte sees ümber. Panne neid pärrast ühhe plekk-waagna peäle, mis woiga on märitud, ja wi neid jälle ahjo sisse, lasse neid seäl sees seista, kunni naad pruun-koldseks sawad, ja panne neid ühhe murtud Salwetti sees waagna peäle ülles. Keeda nüüd sedda Soosti, mis penikessest Raguust ülle jäi, ja walla sedda Soosti-kausi sisse, ja anna sedda laua peäle. Kes sedda murtud Salwetti ei tahha prukida, andko neid kanno omma Soostiga waagna sees ülles. Neid woib ka ni hästi ilma Salwettita kui ilma Soostita waagna peäle panna, siis agga peab nende ümber Petersilli lehte seädma, mis woi sees on prunitud; se näitab ka kännaste wälja.Kuida Hanned ja Partid roaks peab walmistama.


250. Kuida hanne-pooled, mis suitsetakse peab walmistama. (Wie man geräucherte Gänsehalben zubereiten muß.)

Kui sa süggise wottad hanned körre peält ärra, siis pane neid wannas Kuus, ühhe puhta lauta sisse, nuuma peäle. Sööda neid siis need kolm essimest päwa penikesseks hakkitud nairidega, mis nattoke kroowitud kaertega on segatud, pärrast

pead