Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/214

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
197
Hanned ja partid.

pead sa neil puhhast kaera andma, ühhe poole wakka ossa, igga hanne peäle. Sa pead neid 4 ja 5 korda päwas söötma, agga anna nattoke hobilt, ja peälegi peab neil allati puhhast wet ja liwa ees ollema. Kui igga hanni omma jaggo on sanud, siis need jo kül on nuumatud, ja kui naad wägga pissokessed ep olle, siis peab igga hanni 13 ehk 14 naela wagima. Kui neid peab tappetama, siis lasse neid päwa enne wee jure wälja, ehk walla leiget wet ühhe riista sisse, et need seäl isse sawad ennast hästi puhtaks pesta. Panne neid ööseks ühhe puhta lauta sisse, ja tappa neid teisel päwal ärra. Kui se werri hästi on seest wälja jooksnud, siis noppi ja körweta neid ölle-tulle peäl, ja kuiwata neid hästi ühhe linnase riega. Pesse neid siis leige wee- ja nisso kliidega, agga lopputa need kliid hästi peält ärra, ja ripputa neid teiseks päwaks ülles. Noppi siis keik uddo-karwad ja werre-sulled hästi ärra; raiu kaelad, tiwad ja jallad ärra, leika selja roo illusaste ärra, wotta keik sissekonnad ja keik raswa seest wälja, lopputa neid hästi, et need walgeks lähtwad ja ühtegi werd ennam ep olle nähha. Ripputa neid jälle ülles, et se werrine wessi hästi wälja nörriseb, ja siis sola neid teisel päwal sedda wisi sisse: hööru neid essite penikesse solaga, ja ripputa siis penikest sola ühhe hea pu riista pohja peäle, panne siis üks kord hanne-pooli senna sisse, ja ripputa penikest sola peäle, panne jälle kord hanne-pooli sisse; ja ripputa ikka kordamissi sola senna wahhel, agga selle wiimse korra peäle pead sa nattoke ennam sola pannema, ja keik hanne-pooled peab sedda wisi sisse seätama, et raswa külg alla jääb. Pan-

ne
N 3