Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/230

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
213
linnud.

jure, lasse sedda keeta, kunni ta saab hästi seggaseks, ja panne siis se hakkitud linno-lihha Pipra, Muskati, ja solaga senna sisse; ärra keeda sedda agga mitte, waid lasse sedda palawaks sada, ja liguta tihti ümber. Kui sa üllesannad, siis panne linno reied senna ümber, mis woiga pankoki panno sees praetud on.


277. Rullaad linnoga. (Roullade mit Vogel.)

Te üks Waars torest härja lihhast, leika praetud linno-lihha penikessiks würwliks, ja touka need kontid katki, ning keeda neist üks hea, wäggew Kulii. Kuppata Murklid ja härja mokkad ehk wassika süddame pima ülles, leika penikesseks, ja panne neid selle leigatud linno lihha ning woiga ühhe Kastrulli sisse, lasse nattoke läbbi keeta, ripputa jahho peäle, ja liguta sedda hästi ümber. Kui se pruun-koldseks saab, siis kurna nattoke Kulii senna sisse, ja tuwi sedda Loorbäri lehte, Pipra, sola, ning ühhe terwe sibbulaga, mis otsast sisse kärwitud on. Kui se saab tummiks, ning temmal jo head maggo on, siis wotta se sibbul seest wälja, lasse se Ragu külmaks jäda, ja walla ennamiste keik Soosti ühhe teise riista sisse. La-uta nüüd nattoke paksemmat korda kui üks wie koppeki tükk sedda torest härja lihha-Waarsi ühhe öhhukesse nahha peäle, mis wassika lihha peält ärrawoetakse, panne se Ragu senna peäle, lasse agga mitte wägga paljo Soosti senna sekka tulla, ja rulli siis sedda nahka kokko. Panne öhhukessi härja lihha wilokaid pohja peäle, ühhe pankoki

panno
O 3