Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/233

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
216
Keiksuggused

ta neid saggedaste woiga. Kui need jo pea on praetud, siis ripputa sola peäle, ja kui need küpsed on, siis panne neid ülles waagna peäle. Kalla siis ouna-Moosi nende peäle, mis jodawa wina, wee, Sukro, ja Korrintidega on keedetud. Panne agga tähhele, et se Moos peab soe ollema, ni hästi kui linnudki, kui sedda nende ülle kallatakse. Sesinnane roog saab ennamiste külmalt söödud.


281. Kuida Metsised ja Tedrid woib hoida. (Auerhühner und Birkhühner zu conserviren.)

Kui ennam wärskid lindo on, kui et neid keik ühhel hobil jouaks wärskelt süa, siis noppi neid, wotta sissekonnad seest wälja, ja harri neid hästi puhkaks. Hööru neid seest ja wäljas poolt ühteseggatud penikesse sola, tougatud Ingwäriga, ja panne neid warsi röstiga nödra sütte tulle peäle, ja lasse neid pitkamissi läbbi ja läbbi sojaks sada. Lasse neid pärrast hästi ärrajahtuda, ja panne neid kordamissi Loorbäri lehte, ning terwe Inglise Würtsiga ühhe puhta werendeli sisse, ja walla ni paljo head Ädikast peäle, et se nende ülle käib. Kui sa nüüd tahhad neid prukida, siis peawad need essite 3 päwa wee sees ligguma, agga sa pead igga pääw uut wet peäle wallama. Neist sünnib siis parreminne Ragu kui pradi tehha.


282. Linno Pastet. (Vogel-Pastet.)

Kui sul on metsised, tedrid ehk metspüüd, siis harri neid hästi puhtaks, ja pili neid wisi pärrast ül-

les;