Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/234

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
217
linnud.

les; prae neid prae warda peäl pool küpseks, ja kasta neid saggedaste woiga, ning lasse neid siis külmaks jäda. Panne se prae-pann sütte peäle, ja selle prae-woi jure, mis seäl sees on, panne nattoke nisso jahho, ning üks katki leigatud sibbul. Lasse sedda nattoke ülleskeeta, et se pruun-koldseks lähhäb, ja walla nisuggust pruun Kulii senna jure, mis linno Pasteti keigesündsam on, ja lasse sedda 2 terwe Ansjowissiga nattoke keeta. Kui se Soost saab tummiks, ning temmal head maggo on, siis kurna sedda Turslagi läbbi, ja lasse külmaks jäda. Te siis üks kowwa Pasteti taigen, ja wormi sedda kantlikkuks, ehk pitkerkonseks, ehk ümmargusseks, ehk kuida wisi sa tahhad, panne sedda ühhe öhhukesse pu-pohja ehk tuggewa Pabberi peäle, ja te se Pastet ni tuggewaks, et ta ennast kous hoiab. Panne essite pohja peäle Pasteti sisse öhhukessed pekki wilokad, ja siis wäljakloppitud Koogid ühhest nisuggusest Waarsist, mis linno Pasteti tarwis prugitakse, seäa agga need Koogid teine teise korwa ni tihheste kinni, ni hästi pohja peäl, kui ümberringi, et ühtegi wahhet nende wahhel ei jä. Kui linnud on suured, siis leika 2 süggawad kärwid pikketi rinna sisse, ja panne wäljakrusitud Sitroni wilud nende kärwide sisse. Agga kui sa metspüü ehk muu pissokeste lindude peäle Pasteti teed, siis panne need Sitroni wilokad nende wahhel, ja pärrast need linnud, koritud Oliwi, Murkli, Sampioni, ehk Riiskidega seltsis senna Waarsi peäle. Tösta siis nattoke sest külmast Soostist, mis sa essite teggid, senna sisse, et se Pastet wägga kuiwaks ei jä, ja katta wimaks keik, mis sa olled sis-

se
O 5