Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/24

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
7
Suppid.

sedda wet, mis seestpiddi kane külge jääb, pühhitakse ärra. Liguta ka wahhest suppi ümber, et temmal ei jää nahka peäle, sest se nahk on keige kangem Pulljoni rammo. Kui se nüüd sedda wisi ni kaua on keenud, et ei ennam kui tobi ossa üllejänud, siis walla se Pulljong ühhe tinna tobi sisse. Siis peab sull üks keedaw wee kattel walmis ollema, panne se toop senna sisse seisma, ja lasse tedda 2 tundi keeta. Agga liguta se Pulljong tobi sees tihti ümber, et se ei wea nahka peäle, ja wata hästi järrel, et ühtegi wet katlast ei saa tobi sisse. Saab nüüd se Pulljong ni kaua keenud, kui jo ööldud on, siis walla sedda ühhe Porslini waagna sisse, senni kui ta angutab. Leika sedda pärrast öhhukessiks wiluks katki, panne neid pabberi peäle, ja wii neid ühte soja, agga mitte pallawa kohta kuiwama. Pöra neid wahhest ümber, et nemmad pabberi külge ei hakka kinni. Kui neid nüüd tahhab prukida, siis keeda wet ülles, ja wotta neist kuiwatud wilokessist ni paljo, kui sa arwad tarwis ollewad. Neid sünnib ka tee peäle jure wotta, ja kui ial tarwis on, siis woib suppi nende peäl keeta.


6. Must Supp. (Schwarze Suppe.)

Wotta üks hanni, raiu tiwad, kaela, pea ning jallad ärra, wotta sissekonnad ja soled seest wälja, puhasta ja pesse keik hästi, ning lasse sedda külma wee sees nattoke seista. Körweta ölle-tulle peäl se nahk jalge peält ärra, leika küned ärra, ja se nahk warwaste wahhel löhki; lauta soled wälja, ja mässi neid jalla kontide ja warwaste

ümber
A 4