Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/242

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
225
linnud.

keeta. Panne weel nattoke Muskatplomi ja sola mao järrel senna sisse, ja kui Soost saab tummiks, siis lasse sedda külmaks jäda. Te sedda aego wassika lihhast seddasuggust Waarsi, kui koddo lojuste lihha Pasteti sees prugitakse. Te ka nisso jahhust kowwa Pasteti taignast; wotta ühhe maddala waagna, woia se pohhi külma woiga, rulli se Pasteti taigen wälja, kasta need waagna äred weega, ja panne üks taigna täamel senna peäle, mis ni lai peab ollema, kui need waagna äredki on. Wotta üks teine taigna trämel, rulli sedda wälja, ja seäa sedda looka wisi püsti waagna äre ümber, ja märi sedda seest Waarsi korraga, mis nattoke paksem on, kui üks wie koppeki tükk. Panne siis need metspüüd wisi pärrast waagna sisse, ja walla se Soost senna jure. Panne wälja krusitud Sitroni wilokad senna peäle; katta sedda pärrast Waarsiga, liida agga seddasinnast peälmist Waarsi selle äärmisse Waarsiga hästi kokko. Te pärrast üks kaas sestsammast taignast, ja kinnita sedda öiete tihheste selle taignaga, mis äärte ümber püsti seisab. Te wimaks üks knööp sestsammast taignast, krusi sedda tupso wisi wälja, ehk nenda kui sa tahhad, panne sedda kesk kane peäle, woia se Pastet wispeldud munnadega, ja panne sedda ahjo sisse. Kui se taigen wäljas poolt nattoke kinnitust on sanud, siis pista penikesse kahwliga monningad aukud kane sisse. Kui ta siis küpseks saab, siis anna tedda ülles.

288.
P