Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/241

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
224
Keiksuggused

agga, misga se lind kaetud on, ei pea mitte Soosti sisse ullatama. Kui se lind seest wägga kuiw olleks, kui sedda laua peäl lahti leigatakse, siis woib sest Soostist, mis waagna sees on nattoke senna sisse tösta. Kui se Soost peaks wägga raswane ollema, siis kassi raswa peält ärra, kui sa sedda üllesannad.


287. Metspü Pastet walge Soostiga. (Pastete von Hasselhühner mit einer weißen Sauce.)

Te metspüüd puhtaks, pili wisi pärrast ülles, kasta keewa wee sisse, ja siis warsi märi neid külma woiga. Panne siis need metspüüd kastrulli sisse, ja walla ni paljo lihha-suppi ehk wet peäle, et se nende ülle käib. Panne 2 ehk 3 suitsetud kinki wilokast senna jure, ja lasse keeta, kui agga ülleskeewad, siis wotta waht peält ärra, ja panne üks sibbul, mis otsast rist löhki leigatud, Loorbäri lehti, Petersilli lehti, jämmedast tougatud Ingwäri ja nattoke woid senna sisse, lasse kanega keeta, ja kui metspüüd jo pea kül on keedetud, siis wotta neid seest ülles, ja lasse neid külmaks jäda. Lasse agga Soosti keeta, kunni se kinkist head maggo saab, ja kurna sedda siis Turslagi läbbi. Panne nüüd nattoke woid ja jahho selle tühja kastrulli sisse, lasse sedda nattoke läbbi keeta, walla siis se kurnatud Soost senna sisse, ja lasse sedda wärske Ööstridega keeta, agga kui neid ep olle, siis panne koritud Oliwid, ülleskuppatud ja woi sees nattoke läbbi keedetud Murklid ehk Sampionid senna sisse, ja lasse sedda Soosti sellega

keeta.