Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/269

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
252
Keiksuggused

pekki peält ärra, ja leika pekki ning lihha pissikessiks würwliks katki, ja panne needsinnatsed pekki ja lihha würwlid selle hakkitud roa sekka. Panne Inglise Würtsi, nattoke musta Piprat, Ingwäri, Timiani, Majoranit, Passilika, ning sola senna sekka, ja segga sedda hästi ärra. Kurna siis keik sedda werd senna jure, ja liguta sedda ka selle hakkitud roaga hästi ümber, et se keik hästi seggaseks saab. Wülli siis se roog sea-mao ja nende suurematte soolte sisse, et need sawad nattoke ennam kui pool täis, ja keeda siis need Worstid sellesamma suppi sees, mis sees se roog sai keedetud. Se supp agga peab külm ollema, kui sa need Worstid senna sisse panned, ja walla ni paljo wet senna jure, et sedda suppi kül saab, ja neeb worstid seäl sees et seisa wägga ühhe teise peäl, ja lasse siis need worstid 3 tundi tassase tulle peäl keeta, pista agga wahhest kahwliga nende sisse, nenda kui sedda teistegi worstidele tehhakse. Panne nattoke sola sisse, ja kui need worstid on walmis keedetud, siis wotta seest wälja, ja panne neid warsi ühhe kerge Prässi ehk wa-utusse alla, kui naad alles sojad on, ja lasse neid seäl all seista, kunni need külmaks sawad. Needsinnatsed worstid seiswad monne päwa, ja kes neid weel kaueminne tahhab hoida, peab neid ühhe korra nattoke suitsetama, et nahk lähhäb kuiwaks, ja siis peab neid ühhe külma hone sees üllesripputama. Neid woib wiloka wisi katki leigata, panno sees pradida, ja sojalt süa. Neid sünnib ka Ädikaga külmalt süa.

322. Lam-