Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/268

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
251
lihha road.

lagi läbbi, ärra wotta agga ennam Suppi, kui Soosti pärrast tarwis lähhäb. Panne siis ni paljo riwi-leiba senna sisse, et se saab seggaseks, ja kui se nattoke saab keenud, siis panne üks hea peo täis riwitud Määreikast ja nattoke Sukrut senna jure. Kui ta siis jälle pissut on keenud, siis panne se hanni senna sisse. Kui sa üllesannad, siis te sedda 3 munna koldse, ja 2 lussika täie rösa korega tummiks. Sedda samma wisi woid sa ühhe hanne ka walmistada, mis jo praetud on, siis agga keeda essite hanne körrest head rammokast Soosti, nenda et se hannest maggo saab. Sa woid ka nattoke woid sisse panna, ja sola ei pea sa mitte ärraunnustama.


321. Praad-Worst. (Bratwust.)

Wotta keik werd ühhest seast, ning se kops, maks südda, wahhe lihha, keel, need öhhukessed köhho lihha tükkid, üks keskminne tükk sest tühjemast küljest, mis agga nattoke laiem peab ollema kui kaks poik-sorme, ning teistsuggust pekkiga läbbikaswanud lihha, te keik hästi puhtaks, ja panne sedda ülle öö wee sisse. Keeda sedda teisel homikul pool küpseks, agga kops ja maks sawad nattoke wähhem keedetud. Kui nüüd kops ja maks pissut agga on keenud, siis wotta neid paja seest wälja, ja kui need teised tükkid on pool küpseks sanud, siis wotta neid ka ülles. Hakki pärrast se keel, se wahhe lihha, kops ja maks hästi penikesseks, ja sedda hakkides walla monni kulbi täis sedda suppi, mis sees se on keenud, senna peäle. Kui sa sedda olled penikesseks hakkinud, siis wotta se kammar

pekki