Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/299

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
282
Keiksuggused

ja panne neid kohhe klaritud keewa woi sisse. Kui need pruun-koldseks löwad, siis wotta neid seest wälja, panne neid ülles Salwetti sisse waagna peäle praetud halja Petersilli lehtega, ja anna neid laua peäle, kui need alles sojad on. Kui sul ahwenid ehk pissikessed Karrusid on, siis leika neid mitte katki, waid kerwi neid ärra, enne kui sa neid solase wee sees keedad. Angria peält agga saab nahk ärrawoetud, ja siis leigaatkse sedda parrajaks tükkiks katki, ja rood jäwad sisse.


359. Penikesseks noppitud haug ehk ahwenas. (Gepflückter Hecht oder Bars.)

Wotta ühhe pakso haugi, löhhu sedda löhki, leika tükkiks katki, ja keeda sedda solase wee sees, wotta nahka peält ärra, ja harri rood seest wälja, ja noppi sedda siis penikesseks. Wotta hea tükk woid, lasse sedda Ansjowissi, sibbula, ja nisso jahhoga Kastrulli sees nattoke läbbi keeta. Walla nattoke wet senna jure, ja kui se pissut saab keenud, siis panne sedda penikesseks noppitud kalla ja nattoke Muskatplomi, Piprat, ja pissut penikesseks hakkitud Petersilli lehti senna sisse. Kui sa tahhad üllesanda, siis te sedda tummiks kolme lussika täie rösa kore, ja kahhe munna rebboga. Seddasinnast roga woid ka ahwenist tehha, ehk nisuggusest üllejänud kallast, mis solase wee sees on keedetud; siis agga peab keik Soosti kalla ümbert ärraharrima, kui sedda olleks peäle wallatud. Jämme kalla on seks roaks keigeparras. Kui sa ühhe korraga paljo head kalla saad, mis sa warsi ei tahha ärraprukida, siis woid sa sedda ühheks

ehk