Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/300

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
283
kalla road.

ehk kahheks päwaks keigeparreminne hoida, kui sa solase wee sees sedda warsi keedad, ja siis noppid, nenda kui nüüd on näidetud. Kui sinnul pissikessi haugisid ehk ahwenid on, siis somusta ja harri neid puhtaks, kerwi neid ärra, ripputa penikest sola peäle, pista neid jahho sisse, ja prae neid rösti peäl pool küpseks, ja pärrast woib neid nendasammoti walmistada.


360. Pekkimatta haug prae warda peäl praetud. (Ungespickter Hecht am Spieß gebraten.)

Wotta üht suurt haugi, somusta ja kerwi tedda kaunist süggawast, wotta sissekonnad seest wälja, seäa prae warda otsa, panne sola peäle, ja prae tedda tassase tulle äres, ning kasta saggedaste woiga. Nattoke enne kui sa üllesannad, siis te tedda nenda kui teistgi pradi jahhoga kobrotama. Te siis sest prae woist üks Soost sedda wisi: panne se woi tullele, ja lasse sedda nisso jahho, ja kahhe Ansjowissiga nattoke läbbi keeta, walla nattoke jodawat wina ja wet peäle, ja panne nattoke riwitud Päperkoki senna jure, ja kui se ühte läbbi saab keenud, siis walla se Soost waagna sisse, ja panne se haug senna peäle. Kui kästakse, siis sünnib ka munna-Soosti seks prukida.


361. Haugi tuwida. (Hecht zu stüben.)

Panne woid ja nattoke jahho ühhe Kastrulli sisse, ja pruni sedda nattoke, panne siis üks purjo ehk sibbul, mis otsast sisseleigatud on, senna sisse, ja monni kulbi täis wet, nattoke Wransk-wina, nat-

toke