Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/308

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
291
kalla road.

träämliks peab leigatama, ülleskuppatud ja penikesseks leigatud Äsparrist, ülleskuppatud wähhi lakkad, hakkitud Petersilli lehti, nattoke Muskatplomi, Piprat ja sola senna sisse. Kui keik nattoke saab keenud, ja se Soost seggaseks lähhäb, siis wotta tulle peält ärra, ja lasse sedda külmaks jäda. Te sedda aego üks kalla-Waars ja märi üks Puppetongi Worm ehk üks Kastrull külma woiga wägga hästi ärra, katta sedda seestpiddi sorme paksuse Waarsi korraga, panne siis se walmistud kalla ühtlase omma Soostiga senna sisse, ja märi jälle nattoke pakseminne sedda Waarsi senna peäle, kui külgide ümber sai pandud, ja katsu, et se peälminne Waars, selle teise Waarsiga, mis külgede ümber panti, hästi saab ühte kinnitud. Panne sedda siis ahjo sisse, ja kui se nattoke seäl sees on seisnund, siis pista penikesse kahwitga monningad augud senna sisse, ning lasse sedda pärrast küpseks sada. Agga nattoke enne, kui sa üllesannad, siis märi need pissikessed augud taignaga kinni, et ühtegi Soosti neist ei sa wälja joosta, kui sa Wormi seest sedda waagna peäle ümber kallad.


372. Roullad haugist. (Roullade von Hecht.)

Wotta 2 haugi, mis ühte kokko 4 naela wagiwad, leika pead, sabbad, oimuksed ärra, löhhu neid seljast löhki, ja wotta keik rood seest wälja. Lopputa siis need kallad wägga hästi, ja kuiwata neid linnase riega. Wotta nahk lihha peält ärra, ja leika sedda lihha sörme-pitkussiks ja paksussiks

tük-
T 2