Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/310

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
293
kalla road.

pead ja ärraharritud rood on keedetud, hoia agga, et se supp mitte liaste ei olle solane. Kui se Soost nattoke on keenud, ja seggaseks lähhäb, siis panne need rullid, ning monningad wähhi lakkad senna sisse, ja lasse neid kanega keeta, kunni need hästi paisuwad. Anna neid siis ülles, ja wotta se löng ümbert ärra. Kui wähka ei olle, siis te Ööstri-Soosti. Kuida wisi agga sedda tehhakse, saab pärrast näidetud, kui kalla-Soostide pärrast öppetust antakse. Kui Ööstrid ka ei olle, siis woib wärskest Musslist sedda wisi Soosti tehha: lasse woid ja jahho nattoke läbbikeeta, ja walla siis sedda wet, mis sees wärsked Musslid on keedetud, senna jure, wotta siis need Musslid omma koorte seest wälja, harri neid puhtaks, ja panne neid Soosti sisse.


373. Rullaad teist wisi. (Dito.)

Te need Rullid haugist seddasamma wisi, kui needki, mis praego enne näideti, ja prae neid hästi. Kui sa neid tahhad üllesanda, siis te Kapri-Soosti, walla essite se Soost waagna sisse, wotta se löng rullide ümbert ärra, ja panne siis need rullid Soosti sisse, ning Sitroni wilokaid rullide peäle.


374. Mirrotong ang Mäger. (Miroton en maigre.)

Wotta 3 ehk 4 pissikest haugi, somusta ja leika neid köhhust löhki, harri pead, sabbab, rood, ja oimuksed ärra, ja pesse ja kuiwata neid ühhe linnase riega. La-uta neid siis laua peäle wälja, ja

kerwi
T 3