Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/311

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
294
Keiksuggused

kerwi neid kergeste agga tihti lihha-külje poolt, ripputa nattoke penikest sola peäle, ja märi wägga öhhukest korda Kalla-Waarsi, mis nattokesse Ansjowissiga on ühteseggatud, nende peäle, ja rulli siis igga haug kokko. Te kaks pankoki pimast, munnast, ja jahhust, ja pakki neid agga ühhest küljest. Märi üks Kastrull seest wägga hästi woiga, ja panne woid pohja peäle, panne siis se teine pankook senna sisse, se pakkimatta külg alla, panne need Kalla-rullid körwoti senna peäle, ripputa hakkitud Petersilli lehti, sola, ülleskuppatud ja hakkitud Murklid ja Sampionid nende peäle, ja pritsi nattoke jodawat wina senna peäle, ning panne se teine pankook senna peäle, pakkimatta külg ülletsi, seäa agga, et peälmisse pankoki äred allumisse pankoki äärtesse kinnihakkawad, ja märi need äred pankoki taignaga, siis need parreminne jäwad kinni. Panne pärrast monni tükk woid senna peäle, ja panne kaas peäle, mis öiete tihhe peab ollema, ja lasse sedda hästi küpseda, ahjus ehk piisi peäl; kui sa piisi peäl küpsetad, siis peab tuld all ja kane peäl ollema. Kui sa tahhad üllesanda, siis pöra Kastrull kummuli, ja kalla roga waagna peäle; pärrast kalla jälle ümber teise waagna peäle, misga sedda lauale wiakse, ja wotta keik raswa, mis seäl ümber on, hästi ärra. Leika siis üks kaas senna peäle, ja walla Ööstri- ehk Ansjowissi-Soosti sisse, ning panne se kaas jälle kinni; walla agga se Soost, mis üllejääb ühhe kausi sisse, ja anna sedda lauale. Senna tarwis sünnib ka Mussli-Soosti tehha, mis seddasamma wisi tehhakse, kui Num. 372. wiimses otsas näideti.

375. Kui-