Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/330

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
313
kalla road.


407. Löhhi-kalla poege walmistada. (Lachsforellen zuzubereiten.)

Kui Löhhi-kalla poegi solase wee sees tahhad keeta, siis keedetakse neid seddasamma wisi kui wärske löhhi-kalla; ja neid woib ka tükkiks aiaks hoida. Kui neid agga tahhetakse sojalt süa, siis woib munna-Soosti nende peäl prukida, mis kalla-Soostide seltsis öppetakse teggema.


408. Löhhi-kalla Pastet. (Lachs-Pastete.)

Leika solatud löhhi-kalla wiloka wisi katki, seddasamma wisi kui Numr. 403. näideti, ja leota sedda ühhe öö wee sees. Te üks kalla-Waars haugi-kallast, ja panne nattoke sest leotud löhhi-kallast senna sekka; pesse agga se woi, mis sa senna tarwis prugid, wägga hästi. Kasta siis igga leotud löhhi-kalla wilokas issiärranis keewa wee sisse, ja harri kohhe somuksed peält ärra. Panne siis needsinnatsed wilokad körwoti, agga mitte ni liggi, et need teine teisesse putuwad, ja lasse neid ärrajahtuda. Te siis sest Waarsist monningad pissikessed Klimpid, ja keeda neid lihha-suppi ehk wee sees, leika neid pärrast wähhikessiks kännaks tükkiks katki; määri üks wagen pohjast pestud woiga, ja kasta waagna ääred weega märjaks, ning panne üks woi-taigen nende äärte peäle. Seäa siis need löhhi-kalla wilokad risti waagna sisse, agga jätta pissikessed wahhed nende wahhel, ja, panne monni tükk pestud woid, Muskatplomi, riwi-leiwa, wärsked Ööstrid, kui neid on, ja need keedetud Klimpid kalla korrade wahhel. Walla nattoke maggussat jodawat wina, ja ni paljo sed-

da
U 5