Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/329

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
312
Keiksuggused

suur kui sa tahhad, pesse hästi, ja leota sedda 8 päwa wee sees, ja panne 2 kord päwas uut wet peäle. Keeda sedda siis wee sees Tilli, terwe Pipra, terwe Muskatplomi, ja Lorbäri lehtega. Saad se nüüd keedetud, siis lasse se kalla omma ennese Suppiga külmaks jäda. Panne siis se kalla ühhe Kruusi sisse, ja walla sedda suppi senna peäle; siis se monneks päwaks woib seista; sedda sünnib ka warsi süa.


406. Wärske löhhi-kalla solase wee sees keedetud. (Frischen Lachs in salzem Wasser gekocht.)

Leika se löhhi kalla löhki, wotta sissekonnad seest wälja, ja leika sedda ni suureks tükkiks katki, kui sa isse tahhad, ning lopputa neid hästi. Panne wet tullele, ja sola sisse, kui wessi alles külm on, siis panne ka monningad Loorbäri lehhed, terwet Inglise Würtsi ehk Piprat, monningad Tilli oksokessed ja monned terwe Muskatplomi lehhed senna sisse. Kui wessi ülleskeeb, siis panne se löhhi-kalla senna sisse, panne weel sola jure, ja kaas peäle, lasse sedda äkkitselt ülleskeeta, ja wotta wahto peält ärra. Saab se kalla keedetud, siis panne need tükkid waagna peäle, ja kalla se supp ühhe Kruusi sisse, ning lasse sedda ärrajahtuda. Kui ni hästi kalla kui supp on külmaks sanud, siis panne se kalla senna suppi jure Kruusi sisse. Sedda samma wisi saab lattikas, Karpi- haugi- seina, ja kohha-kalla ka keedetud, kui neid tükkiks aiaks tahhab hoida, ja siis süakse neid külmalt Ädikaga.

407. Löh-