Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/337

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
320
Keiksuggused


417. Rootsi maa Kabilljo ueste sissesolata, et ta parreminne seisab. (Schwedischer Cabillau umzusalzen, daß er sich besser hält.)

Wotta se Kabilljo tündri seest wälja, lopputa need tükkid puhta wee sees, la-uta ühhe linna laua peäle, panne need Kabilljo tükkid senna peäle, ja katta linna nende ülle. Kui keik tükkid on kuiwaks sanud, siis panne neid jälle tündri sisse kuiwa ja jämmeda Spansk solaga, ja panne tähhele, et se Kabilljo tündri sees ikka kuiwa solaga ilma soolweeta seisab.


418. Kabilljo tuwida. (Cabillau zu stuben.)

Kui se Kabilljo hästi on leotud, siis leika sedda parrajaks tükkiks katki, panne külma wee sisse, ja lasse keeta. Saab se keedetud, siis harri nahka peält ärra, ja te senna tarwis üks Soost sedda wisi: Panne woid ja nattoke jahho kastrulli sisse, ja kui se nattoke saab läbbikeenud, siis walla ni paljo pima senna jure, kui sa arwad Soosti pärrast tarwis ollewad, liguta sedda hästi ümber, ja kui ülleskeeb, siis panne se kalla nattokesse Muskatplomi, Pipra, ja katki leigatud Petersilli lehtega senna sisse; lasse siis nattoke keeta, ja anna sedda pärrast ülles. Kes tahhab, woib ka Porganid senna sisse panna, agga neid peab essite wee sees tümmaks keedetud ja pärrast ärrakoritud sama. Kui sa neid terwelt prugid, siis leika neid pitkiti löhki, ja üllesandes panne ikka üks juur igga kalla tükki körwa. Seddasamma wisi woib

ka