Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/338

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
321
kalla road.

ka lehhelisse sees leotud Längid walmistada, kui need agga essite wee sees on keedetud, ja waht peält ärrawoetud. Siin tulletakse mele, et keik solatud, ja lehhelisse sees leotud kalla peab külma wee sisse pantama, kui sedda keedetakse.


419. Kabilljo Pastet. (Cabillau Pastet.)

Tuwi Kabilljo seddasamma wisi kui seddagi, mis praego enne öppetati teggema, agga ilma Porganitta. Panne keedetud Wrikadellid, wähhi lakkad, keedetud haugi maksad ja Ööstrid ehk lattika keeled senna sisse. Kui se Kebilljo sellega tükkis on tuwitud, siis lasse sedda külmaks jäda. Määri siis üks Puppetongi Worm ehk Kastrull külma woiga, ja ripputa katkihöörutud Makroni tangud senna sisse. Panne poik sörme paksust tore kalla-Waarsi korda Kastrulli sisse, pohja peäle ja ümberringi ja siis se tuwitud kalla senna peäle, katta sedda sellesamma Waarsiga kinni, panne agga tähhele, et se peälminne Waars peab selle Waarsiga, mis ümberringi sai pantud, hästi ühtekinnitatud sama. Küpseta pärrast Pastetit ahjus, kalla Wormi seest kummuli waagna peäle, ja anna tedda sojalt ülles.


420. Kuida Längid lehhelisse sees leotakse. (Länge eine Art von Stockfisch in Lauge zu legen.)

Wotta 5 korterit head söölutud kasse-tuhka, ja üht korterit walget lubbja ühhe kuiwatud Längi-kalla peäle. Raiu se kalla pea otsast ärra, ja leika se kehha kolmeks tükkiks katki. Ripputa es-

site
X