Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/342

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
325
kalla road.

ehk wet senna peäle, panne need leotud Kabilljo träämlid senna jure, ja lasse sedda keik nattoke tuwida, kunni se Soost seggaseks saab, ja panne siis jahtuma. Kuiwata need häringid ühhe linnase rättikoga, ja panne neid waagna sisse kordamissi nende tuwitud Kabilljo träämlitte, Soosti ja monninga keedetud kalla-Wrikadelliga, mis agga illusaste peab katki leigatama. Katta siis se Pastet Taarti taignaga, kasta agga need ääred märjaks, siis hakkab se taigen parreminne kinni, ning küpseta ahjus. Kui se nattoke kinnitust saab, siis pista penikesse kahwliga monningad aukud senna sisse, ja lasse tedda küpseda. Kui sa üllesannad, siis wotta Pasteti lahti, ja kui sa nääd wägga kassinaste Soosti seäl sees ollewad, siis te sedda Soosti sojaks, mis sees se Kabilljo sai tuwitud, ja walla sedda senna sisse.


425. Köwweraks keertud häring. (Krumm gemachter Hering.)

Pesse häringid hästi, panne neid ühheks päwaks ja ööks wee sisse, leika neid seljast löhki, pista ühhe auko sabba läbbi, ja aja se pea sealt läbbi, ning panne neid ühhe suure kiwwi waagna sisse, ja walla ni paljo kewat wet senna jure, et se hästi ülleseisab, ja häringid seäl sees ujuwad. Katta sedda kohhe ühhe teist waagnaga kinni, ja panne ühhe mitme kordse rättiko senna peäle, et ühtegi auro wälja ei tulle, ja lasse need härringid kaks tundi sedda wisi seista. Kalla pärrast sedda wet peält ärra, anna need häringid ülles, ripputa penikesseks hakkitud Petersilli lehti ja nattoke touga-

tud
X 3