Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/345

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
328
Keiksuggused

Prae neid siis pannkoki panno sees woiga hästi koldse-pruniks. Kui need reimed külmaks sanud, siis panne neid kordamissi Loorbäri lehte ja terwe Pipraga ühhe Kruusi sisse, ja walla head Ädikast senna ülle. Sedda wisi sünnib ka solatud reimed sissetehha, agga neid peab essite hästi wäljaleotama, ja siis sawad naad hea ölli- ehk klaritud woiga praetud. Need peawad agga head raswased silkud ollema.


431. Wärsked reimed sissetehha. (Frische Strömlinge einzulegen.)

Harri need reimed hästi puhtaks, leika pool pea ärra, ja serwi neid kännast. Panne neid siis kordamissi terwe Pipra, Loorbäri lehhe, sola, ja monninga Tilli oksaga ühhe kruusi sisse. Walla ni paljo Wiin-ädikast senna jure, et se ülle käib, ja panne se kruus ühhe wee-paja sisse, ja lasse sedda 6 tundi keeta. Panne üks talrik kiwwiga kruusi peäle, et ta mahha wajub, hoia agga et ühtegi wet kruusi sisse ei tulle. Saab se kalla sedda wisi keedetud, siis woib sedda, sellesamma Soostiga, mis temma peäl on, ni hästi sojalt kui külmaltki süa.


432. Reimed nago Pudding. (Strömling in Façon von Pudding.)

Wotta wärsked reimed, leika pead ja sabbad otsast ärra, leika neid seljast löhki, wotta keik rood seest wälja, ja harri neid hästi puhtaks. Määri pannkoki panno woiga kaunist paksust, panne need

reimed