Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/371

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
354
Keiksuggused

ja kuiwata sedda illusast ühhe jämmeda riega, leika pärrast löhki, agga siis ei pea sa sedda ennam wee sees lopputama ehk pessema, kui agga keik nilw ja werri peab ühhe puhta riega hästi ärrapühhitud sama. Panne siis need löhhi pooled ühhe hea kuiwa künna ehk suure kiwwi waagna sisse, ja hööru neid ülleültse lihha- ja nahha-küljest penikesse Lünepurgi solaga. Wotta siis muud head sola, touka penikesseks, ja ripputa sedda kalla peäle, ni hästi alla kui peäle. Pöra se nahha-külg essite alla, teisel päwal agga pöra sedda peäle, ja nenda pead sa iggapääw ümberwahhetama. Kui nüüd se kalla sedda wisi holega on harritud, siis woib sedda jo näljandamal päwal Pipra, ja solaga süa. Sedda sünnib ka öhhukeseks wilokaks leigata, ja Pabberi laekade sees rösti peäl pradida; siis se ka on hea.


472. Lehhelisse-kalla Pastet. (Laugefisch-Pastete.)

Leika se lehhelisse-kalla parrajaks tükkiks katki, ja keeda sedda wee sees. Kui se kalla on keedetud, siis panne tedda Turslagi peäle, et keik wessi peält ärrajoseb. Wotta saia leiba, leika wiloka wisi katki, ja leota sedda rösa pima sees. Wotta siis üks tinna-wagen, määri sedda hästi woiga pohjast ärra, panne üks kord neid leotud saia wilokaid senna sisse, ja siis üks teine kord sedda keedetud kalla senna peäle, ja wimaks panne monni tükk woid, nattoke Muskatplomi ja piprat senna peäle, ja nenda pead sa ikka saia-wilokad, kalla, woid ning rohhud kordamissi sissepannema, kun-

ni